ავგუსტ სტრინდბერგი

წითელი ოთახი

იუჰან ავგუსტ სტრინდბერგს (1849-1912), შვედური ლიტერატურის ყველაზე მნიშვნელოვან წარმომადგენელს, საერთაშორისო აღიარება მოუტანა პირველმა რომანმა სახელწოდებით „წითელი ოთახი“.

24.90