სხვადასხვა ავტორი

ჩემი პირველი ინგლისური ანბანი

ასაკი: 3+

ეს წიგნი ინგლისური ანბანის შესწავლაში დაეხმარება როგორც სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, ასევე პირველკლასელებს.

აქ მოცემული სახალისო ნახატები და მათი შესაბამისი სიტყვები კითხვის შესწავლის პროცესს საინტერესოს გახდის.

14.90