სხვადასხვა ავტორი

შეკრება და გამოკლება დაწერე და წაშალე

ამ წიგნის დახმარებით ბავშვები მარტივად ისწავლიან შეკრებასა და გამოკლებას ოცის ფარგლებში. სავარჯიშოებით და ილუსტრაციებით გაფორმებული გვერდები, ასევე ფლომასტერი, რომელით ნაწერიც მარტივად იშლება, სწავლას უფრო სახალისოს გახდის.

9.90