თეა ქიტოშვილი, მერი ნებიერიძე

ქართული ენა და ლიტერატურა – ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის

კრებული სამი მნიშვნელოვანი ნაწილისგან შედგება:

  • გრამატიკა;
  • არგუმენტირებული ესე;
  • ტექსტების გააზრება;
  • თხზულების დაწერა.

გრამატიკის როგორც თეორიული ნაწილი, ასევე პრაქტიკული დავალებები კარგი მასალაა ნებისმიერი მოსწავლისათვის საატესტატო და ეროვნული გამოცდების წინ მოსამზადებლადაც.

19.90