EAN: 8413240605768
REF: AR001010

ფლომასტერების ნაკრები “Bullet journal”

ფლომასტერების ნაკრები “Bullet journal”, მოიცავს 12 ერთეულ ორმაგი დაბოლოების ფლომასტერს (0.7 მმ წვრილი წვერი და 2.9 მმ მსხვილი წვერი), 2 ცალი პასტელური ფერის ფლომასტერი, 6 ცალი ბრჭყვიალა ეფექტის ფლომასტერი, 1 ცალი 15 სმ სახაზავი და 1 ცალი 80-გვერდიანი რვეული გასაფორმებლად. იდეალური ვარიანტია სასაჩუქრედ.

               
      მყარი             თხელი და
      წვერი            მსხვილი
                                წვერი

73.35