ნინო შიუკაშვილი

სტარტი 4

„სტარტი – ინტეგრირებული ტესტები“ მასწავლებელს საშუალებას მისცემს, სხვადასხვა საგნის სტანდარტის მიხედვით შექმნილი მზა მასალით ჩაატაროს ინტეგრირებული გაკვეთილები და შეამოწმოს მოსწავლეთა შედეგები ამა თუ იმ დისციპლინაში და სინთეზური აზროვნების განვითარების კუთხით. ინტეგრირებული სწავლება ამგვარი აზროვნების განვითარების საუკეთესო საშუალებაა. ერთი და იგივე საკითხის სხვადასხვა კუთხით შესწავლა ახდენს, ერთი მხრივ, მოსწავლეთა ცოდნის სინთეზს და, მეორე მხრივ, სახალისოსა და საინტერესოს ხდის საგაკვეთილო პროცესს.

„სტარტი“ აერთიანებს ტექსტებს, სახალისო სავარჯიშოებსა და აქტივობებს დაწყებით საფეხურზე ძირითად საგნებში (ქართული, მათემატიკა, ბუნება, ხელოვნება, მე და საზოგადოება).

7.00