სხვადასხვა ავტორი

სიტყვები წიგნი + ფაზლი

წიგნს თან ახლავს 205-ნაწილიანი ოვალური ფაზლი. მისი აწყობისას პატარები იოლად ნახავენ, რომელ კონტინენტზე ბინადრობს ცხოველისა თუ ფრინველის ესა თუ ის სახეობა. ფაზლის აწყობა, ამავე დროს, ხელს შეუწყობს მათი წარმოსახვისა და მოტორული უნარების განვითარებას.

19.90