სულხან-საბა ორბელიანი

სიბრძნე სიცრუისა

„სიბრძნე სიცრუისა“ სულხან-საბა ორბელიანის პირველი ლიტერატურული ქმნილებაა. წიგნი შეიცავს იგავ-არაკების კრებულს, რომელიც წარმოდგენილია ფაბულური მოთხრობის ფონზე. წიგნი გაფორმებულია ვირტუალური გამომცემლობა ვირგამის მიერ შესრულებული ორიგინალური ილუსტრაციებით.

19.90