რეიმონდ უაქსი

სამართალი – ძალიან მოკლე შესავალი

მთარგმნელი: ეკა სუმბათაშვილი

სამართალი ჩვენი ცხოვრების ყველა სფეროს უკავშირდება. ის ნებისმიერი საზოგადოების ცხოვრების ბირთვია, იცავს უფლებებს, აკისრებს ვალდებულებებს, აწესებს სამოქმედო ჩარჩოებს თითქმის ყველა სახის სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური საქმიანობისთვის. მოცემული ტომი სერიიდან „ძალიან მოკლე შესავალი“ მიმოიხილავს სამართლის ძირითად შტოებს, აღწერს ადვოკატების საქმიანობას და სასამართლოების მოქმედების წესს, განიხილავს სამართლის მისწრაფებას სამართლიანობის, თავისუფლებისა და თანასწორობისკენ.

ახალ გამოცემაში რეიმონდ უაქსი განიხილავს სამართლის მრავალრიცხოვან ასპექტს თანამედროვე მსოფლიოში, მათ შორის გლობალიზაციისა და ციფრული ტექნოლოგიების სახით არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით და აფასებს სამართლის როლს იმ რისკების პირისპირ, რომლებიც ემუქრება როგორც ჩვენს თავისუფლებას, ისე უსაფრთხოებას.

12.90