გივი ჭიჭინაძე

საბავშვო ლექსები

წიგნი აერთიანებს გივი ჭიჭინაძის ყველასთვის ცნობილ საბავშვო ლექსებს. გვერდები გაფორმებულია სახალისო და ფერადი ილუსტრაციებით, რაც წიგნს ბავშვებისთვის პირველ საყვარელ საკითხავ წიგნად აქცევს.

14.90