ბესო ხვედელიძე

ნამასტე

NAMASTE
(nah-mas-tay)
My soul honors your soul.
I honor the place in you, where the entire universe resides.
I honor the place in you, which is of love,
of truth, of light and of peace.
When you are in that place in you and I am in that place in me,
we are one.

ნამასტე
ჩემი სული პატივს სცემს შენს სულს.
მე პატივს ვცემ ადგილს შენში, სადაც მთელი სამყაროა ჩატეული.
მე პატივს ვცემ იმ ადგილს შენში, რომელიც სიყვარულის, სიმართლის, შუქისა და მშვიდობის ადგილია.
როდესაც შენ ამ ადგილას ხარ შენში და მე ამ ადგილას ვარ ჩემში, ჩვენ ერთნი ვართ.

8.90