ლემონი სნიკეტი

დაწერე და წაშალე რიცხვები

ასაკი: 6+

22-გვერდიანი წიგნი + კალამი

წიგნი განკუთვნილია მოსწავლეებისთვის, რომლებიც ახლა სწავლობენ რიცხვებს. იგი გაფორმებულია ფერადი ილუსტრაციებით და საინტერესო ფორმატია ბავშვებისთვის რიცხვების შესასწავლად; თან ახლავს კალამი, რომლის დახმარებითაც ამ წიგნების გამოყენება მრავალჯერადად არის
შესაძლებელი.

9.90