რისმაგ გორდეზიანი

ბერძნული ცივილიზაცია – ელინისტური ეპოქიდან გვიანანტიკურობამდე (წიგნი III)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]წიგნში “ბერძნული ცივილიზაცია – ელინისტური ეპოქიდან გვიანანტიკურობამდე “ეპოქის ისტორიასთან ერთად, წარმოჩენილია ამ პერიოდის ბერძნული კულტურის ყველა მნიშვნელოვანი სფერო: არქიტექტურა, პლასტიკა, ფერწერა, მოზაიკა, ისტორიოგრაფია, მჭევრმეტყველება, ფილოსოფია, ფილოლოგია, მეცნიერება და მხატვრული ლიტერატურა.

წიგნს ერთვის უმნიშვნელოვანესი ძეგლებისა და ხელოვნების ნაწარმოების 200-მდე ილუსტრაცია. „ბერძნული ცივილიზაცია“ განკუთვნილია სკოლის მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისა და ძველი სამყაროს კულტურებით დაინტერესებული ფართო მკითხველისთვის.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes” svg_background=”%5B%7B%7D%5D”][vc_column][vc_column_text]

გორდეზიანი _ ტომი 3 ბერძნული ცივილიზაცია

აკადემიკოს რისმაგ გორდეზიანის „ბერძნული ცივილიზაციის“ I და II ტომების. მეორე, გადამუშავებული და გავრცობილი გამოცემა 2019 წელს. გამოვიდა. III დამასრულებელი ტომი, რომელიც პირველად გამოიცემა, მოიცავს. ფილოსოფია, ფილოლოგია.  ფილოსოფია, ფილოლოგია. მეცნიერება და მხატვრული ლიტერატურა. წიგნს ერთვის. უმნიშვნელოვანესი ძეგლებისა და ხელოვნების ნაწარმოების 200-მდე ილუსტრაცია. განკუთვნილია. სკოლის მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისა და ძველი სამყაროს კულტურებით. დაინტერესებული ფართო მკითხველისთვის.

 

 მეცნიერება და მხატვრული

ლიტერატურა. წიგნს ერთვის. უმნიშვნელოვანესი ძეგლებისა და ხელოვნების ნაწარმოების 200-მდე ილუსტრაცია. განკუთვნილია. სკოლის მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისა და ძველი სამყაროს კულტურებით. დაინტერესებული ფართო მკითხველისთვის.

ელინისტურსა და გვიანანტიკურ პერიოდებს – ალექსანდრე მაკედონელიდან ანტიკურობის. დაქვეითებამდე. მასში, ეპოქის ისტორიასთან ერთად, წარმოჩენილია. ამ პერიოდის ბერძნული კულტურის ყველა მნიშვნელოვანი. სფერო: არქიტექტურა, პლასტიკა, ფერწერა, მოზაიკა, ისტორიოგრაფია, მჭევრმეტყველება. ფილოსოფია, ფილოლოგია. მეცნიერება და მხატვრული ლიტერატურა. წიგნს ერთვის. უმნიშვნელოვანესი ძეგლებისა და ხელოვნების ნაწარმოების 200-მდე ილუსტრაცია. განკუთვნილია. სკოლის მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისა და ძველი სამყაროს კულტურებით. დაინტერესებული ფართო მკითხველისთვის.

ფილოსოფია, ფილოლოგია. მეცნიერება და მხატვრული ლიტერატურა. წიგნს ერთვის. უმნიშვნელოვანესი ძეგლებისა და ხელოვნების ნაწარმოების 200-მდე ილუსტრაცია. განკუთვნილია. სკოლის მოსწავლეებისთვის, სტუდენტებისა და ძველი სამყაროს კულტურებით. დაინტერესებული ფართო მკითხველისთვის.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

20.90