ირმა მალაციძე

ანდაზები – არაკები

ამ წიგნში მოთხრობილია 33 მოკლე, გონებამახვილური ამბავი, რომლებიც ანბანზე დალაგებული ქართული ხალხური ანდაზების მორალს ეფუძნება. ამბების ასაგებად საგანგებოდაა შერჩეული ზნეობრივად, მსოფლმხედველობრივად და ესთეტიკურად მისაღები ანდაზები, რომელთა მიხედვით შეთხზული იგავები ძირითადად დამრიგებლური ხასიათისაა.

5.90