მაქს ფრიში

ადამიანი გაჩნდა ჰოლოცენში

[vc_row disable_element=”yes” svg_background=”%5B%7B%7D%5D”][vc_column][vc_column_text]ადამიანი გაჩნდა ჰოლოცენში

წიგნი მაქს ფრიში გამოიცა სერიაში ლიტერატურული ოდისეა.   აქ თავმოყრილია მრავალი ქვეყნის თანამედროვე.და კლასიკური მხატვრული ნაწარმოებები, რომლებსაც მსოფლიოში.უკვე კარგად იცნობენ და რომელთა უმეტესობაც ქართულ.ენაზე პირველად ითარგმნება.

ბატონი გაიზერი ცდილობს, გადაარჩინოს და მეხსიერებას შემოუნახოს კაცობრიობის.მიერ დაგროვილი ცოდნა – ბიბლიაში, ლექსიკონებსა და ისტორიის.სახელმძღვანელოებში თავმოყრილი მნიშვნელოვანი ცნობები; და, ამავე დროს, ჩაიხედოს საკუთარი.ცხოვრების ისტორიაში, თვალი გაუსწოროს სიბერეს, ცნობიერების დაკარგვას, სიკვდილს.

მაქს ფრიშის 1979 წელს გამოქვეყნებული ეს პარაბოლა.ავტორის ერთ-ერთ შედევრად არის აღიარებული.

ბატონი გაიზერი ცდილობს, გადაარჩინოს და მეხსიერებას შემოუნახოს კაცობრიობის.მიერ დაგროვილი ცოდნა – ბიბლიაში, ლექსიკონებსა და ისტორიის.სახელმძღვანელოებში თავმოყრილი მნიშვნელოვანი ცნობები; და, ამავე დროს, ჩაიხედოს საკუთარი.ცხოვრების ისტორიაში, თვალი გაუსწოროს სიბერეს, ცნობიერების დაკარგვას, სიკვდილს.

მაქს ფრიში

 

ბატონი გაიზერი ცდილობს, გადაარჩინოს და მეხსიერებას შემოუნახოს კაცობრიობის.მიერ დაგროვილი ცოდნა – ბიბლიაში, ლექსიკონებსა და ისტორიის.სახელმძღვანელოებში თავმოყრილი მნიშვნელოვანი ცნობები; და, ამავე დროს, ჩაიხედოს საკუთარი.ცხოვრების ისტორიაში, თვალი გაუსწოროს სიბერეს, ცნობიერების დაკარგვას, სიკვდილს.

ადამიანი გაჩნდა ჰოლოცენში ბატონი გაიზერი ცდილობს, გადაარჩინოს და მეხსიერებას შემოუნახოს კაცობრიობის.მიერ დაგროვილი ცოდნა – ბიბლიაში, ლექსიკონებსა და ისტორიის.სახელმძღვანელოებში თავმოყრილი მნიშვნელოვანი ცნობები; და, ამავე დროს, ჩაიხედოს საკუთარი.ცხოვრების ისტორიაში, თვალი გაუსწოროს სიბერეს, ცნობიერების დაკარგვას, სიკვდილს.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]წიგნი გამოიცა სერიაში ლიტერატურული ოდისეა.   აქ თავმოყრილია მრავალი ქვეყნის თანამედროვე.და კლასიკური მხატვრული ნაწარმოებები, რომლებსაც მსოფლიოში.უკვე კარგად იცნობენ და რომელთა უმეტესობაც ქართულ.ენაზე პირველად ითარგმნება.

ბატონი გაიზერი ცდილობს, გადაარჩინოს და მეხსიერებას შემოუნახოს კაცობრიობის.მიერ დაგროვილი ცოდნა – ბიბლიაში, ლექსიკონებსა და ისტორიის.სახელმძღვანელოებში თავმოყრილი მნიშვნელოვანი ცნობები; და, ამავე დროს, ჩაიხედოს საკუთარი.ცხოვრების ისტორიაში, თვალი გაუსწოროს სიბერეს, ცნობიერების დაკარგვას, სიკვდილს.

მაქს ფრიშის 1979 წელს გამოქვეყნებული ეს პარაბოლა.ავტორის ერთ-ერთ შედევრად არის აღიარებული.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

9.90