EAN: 8413240511014
REF: JU000017

72 ერთეული სამკუთხა ფორმის გრაფიტის ფანქარი ეკონომ შეფუთვა “Junior Trimax”

72 ერთეული სამკუთხა ფორმის გრაფიტის ფანქარი, ეკონომ შეფუთვა. სასკოლო ფორმატი.

სამკუთხა
  ფორმა

 

164.75

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის