სხვადასხვა ავტორი

ჩემი პირველი რიცხვები

 წიგნი ,,ჩემი პირველი რიცხვები’’ ბავშვებს დაეხმარება, რომ რიცხვები სახალისო და საინტერესო გზით ისწავლონ. წიგნის თითოეული გვერდი ილუსტრირებულია და პატარებს ექნებათ იმისი საშუალება, რომ ამ ნახატების დახმარებით ოცამდე თვლა ისწავლო 

წიგნი დამზადებულია სქელი მუყაოსგან, რაც პატარებს წიგნის მრავალჯერადად გამოყენების საშუალებას მისცემს.  

14.90