ბიძინა მაყაშვილი

ბლუზი მტკვრის პირას

[vc_row][vc_column][vc_column_text]ბლუზი და როკი სამყაროში დიდი ხმაურით შემოიჭრა და მსოფლიოში არ დარჩენილა ადგილი, სადაც მას თავისებური გავლენა არ მოუხდენია. გამონაკლისი არც საბჭოთა კავშირი იყო – რკინის ფარდის მიღმა არსებულ სივრცეში როკმუსიკას.ნამდვილი შოკის ეფექტი ჰქონდა. მუსიკას, რომელიც ყოველთვის თავისუფლებასთან ასოცირდებოდა და.რომელსაც შეზღუდვის მოყვარული ქვეყნის ხელისუფლება ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებდა, ორმაგი ინტერესით ელტვოდნენ საბჭოელი ახალგაზრდები, შემდგომ კი უკვე – დამოუკიდებელი ქვეყნის შვილები.

ცნობილი როკჟურნალისტი ბიძინა .მაყაშვილი თავის წიგნში სწორედ საბჭოთა როკის ისტორიას მიჰყვება.და საკუთარი თვალთახედვით, ქრონოლოგიურად იხსენებს მასთან დაკავშირებულ მოვლენებს, პირად გამოცდილებას, გაზეთ „7 დღეში“ მუშაობის პერიოდს, რომლის დროსაც ის ხანდახან როკის ჩარჩოებიდანაც გამოდიოდა, და იმას, თუ რა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა მხიარული მუსიკა.სევდიან ეპოქაზე – 60-იანი წლებიდან XX საუკუნის მიწურულამდე.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes” svg_background=”%5B%7B%7D%5D”][vc_column][vc_column_text]

ბლუზი და როკი სამყაროში დიდი

ხმაურით შემოიჭრა და მსოფლიოში არ დარჩენილა ადგილი, სადაც მას თავისებური გავლენა არ მოუხდენია. გამონაკლისი არც საბჭოთა კავშირი იყო – რკინის ფარდის მიღმა არსებულ სივრცეში როკმუსიკას.ნამდვილი შოკის ეფექტი ჰქონდა. მუსიკას, რომელიც ყოველთვის თავისუფლებასთან ასოცირდებოდა და.რომელსაც შეზღუდვის მოყვარული ქვეყნის ხელისუფლება ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებდა, ორმაგი ინტერესით ელტვოდნენ საბჭოელი ახალგაზრდები, შემდგომ კი უკვე – დამოუკიდებელი ქვეყნის შვილები.

ცნობილი როკჟურნალისტი ბიძინა .მაყაშვილი

თავის წიგნში სწორედ საბჭოთა როკის ისტორიას მიჰყვება.და საკუთარი თვალთახედვით, ქრონოლოგიურად იხსენებს მასთან დაკავშირებულ მოვლენებს, პირად გამოცდილებას, გაზეთ „7 დღეში“ მუშაობის პერიოდს, რომლის დროსაც ის ხანდახან როკის ჩარჩოებიდანაც გამოდიოდა, და იმას, თუ რა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა მხიარული მუსიკა.სევდიან ეპოქაზე – 60-იანი წლებიდან XX საუკუნის მიწურულამდე.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row disable_element=”yes” svg_background=”%5B%7B%7D%5D”][vc_column][vc_column_text]ბლუზი და როკი სამყაროში დიდი ხმაურით შემოიჭრა და მსოფლიოში არ დარჩენილა ადგილი, სადაც მას თავისებური გავლენა არ მოუხდენია. გამონაკლისი არც საბჭოთა კავშირი იყო – რკინის ფარდის მიღმა არსებულ სივრცეში როკმუსიკას.ნამდვილი შოკის ეფექტი ჰქონდა. მუსიკას, რომელიც ყოველთვის თავისუფლებასთან ასოცირდებოდა და.რომელსაც შეზღუდვის მოყვარული ქვეყნის ხელისუფლება ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებდა, ორმაგი ინტერესით ელტვოდნენ საბჭოელი ახალგაზრდები, შემდგომ კი უკვე – დამოუკიდებელი ქვეყნის შვილები.

ცნობილი როკჟურნალისტი ბიძინა .მაყაშვილი თავის წიგნში სწორედ საბჭოთა როკის ისტორიას მიჰყვება.და საკუთარი თვალთახედვით, ქრონოლოგიურად იხსენებს მასთან დაკავშირებულ მოვლენებს, პირად გამოცდილებას, გაზეთ „7 დღეში“ მუშაობის პერიოდს, რომლის დროსაც ის ხანდახან როკის ჩარჩოებიდანაც გამოდიოდა, და იმას, თუ რა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა მხიარული მუსიკა.სევდიან ეპოქაზე – 60-იანი წლებიდან XX საუკუნის მიწურულამდე.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

14.90